הטסת בעלי חיים

"
"

חיות מחמד היוצאות את תחום מדינת ישראל חייבות להיות מלוות בתעודת בריאות בינלאומית שהונפקה על ידי
הרשות המוסמכת - השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

יצוא בעל חיים ללא התיעוד הנדרש, עלול לגרום לבעיה במספר מישורים-
בעל החיים: החזרה, הסגר, ולעיתים המתה.
הבעלים: עוגמת נפש, עלויות, אובדן זמן.
מדינות: ערעור על אמינות תיעוד היצוא מישראל.

רשימת המסמכים לקבלת היתר להטסת בעל חיים

אתרים לקבלת אישור בריאות ליצוא חיות מחמד

טופס הצהרת רופא

קובץ הנחיות למילוי טופס המקוון

טופס מקוון בקשה לבדיקת נוגדני כלבת

תשלום אגרה עבור תעודה וטופס ליצוא

טופס לאישור יצוא חיות מחמד של האיחוד האירופי

טפסי תעודות בריאות לכל המדינות

לקבלת מענה מהיר: