top of page

סימבה חזר הביתה...

תיקון שהוכנס בשנת 2007 בחוק צער בעלי חיים אוסר מפורשות על נטישת בעלי חיים, ורואה בכך עבירה פלילית שהעונש עליה הוא שנת מאסר. בפועל בעיקר לקראת חופשות הקיץ ננטשים כלבים וחתולים. לסימבה היה מזל והמשפחה שמסרה אותו אימצה אותו חזרה לחיקה. סיפור עם Happy End .

קנינו אותו לפני ארבע שנים, גור פקינז יפה תואר. קראנו לו סימבה, כי הוא היה כל כך דומה לגור אריות קטן עם הרעמה שלו. הוא החזיק אצלנו מעמד שנתיים, אחרי הפרות חוזרות של הבנים שלנו לטיפול שוטף בו והוצאתו באופן סדיר, נשברנו... מכרנו אותו לזוג צעיר מלוד. השבב ואתו הבעלות נותרו על שמנו והם לא פעלו לשינוי על אף ההודעות הרבות שלנו והבטחות שיעשו זאת. בינתיים עבר לאישה מגבעתיים שגם איתה היינו בקשר וביקשנו שתפעל להעברת הבעלות על שמה ללא הועיל... חלפו להם שנתיים, הילדים מעת לעת היו מדברים עליו מבקשים שניתן להם הזדמנות נוספת, שאולי נצליח לאתרו, אנחנו מצדינו הסברנו שהוא כבר לא שלנו.. ובקשר לכלב אחר ...נדבר. ביום ראשון קיבלנו טלפון מעירית נתניה: "כלב מסוג פקינז העונה לשם, על פי השבב, סימבה גלבוע, נמצא משוטט במושב חניאל. משפחה אספה אותו, אם לא תגיעו - יעבור למכלאה העירונית..." הלב  לא נתן, וכבר באותו הערב שמנו פעמינו למושב חניאל, הילדים נותרו בבית, לא יודעים כלום. הגענו למושב, משפחה מקסימה שמספרת שהוא כמעט נדרס בין גלגלי מכוניתה וסירב שיתקרבו אליו... פגשנו אותו, עמוס בשיער, מוזנח ומפוחד. ניסינו להתקרב, הצלחנו ללטף, הרגשנו שמישהו לפני ים של זמן קשר לו קולר שכבר מזמן הפך להיות קטן למידותיו ופשוט הפך לקולר חנק, הכלב בקושי נשם. עם הרבה חיבה וסבלנות הצלחנו לגזור את הקולר והכלב הוקיר תודה, זינק עלינו באהבה ובקשקוש זנב. מיד היה לנו ברור שסימבה חוזר אתנו הביתה, זוהי קארמה ועם קארמה לא מתווכחים. טלפון לאחת והיחידה ד"ר טלי אלוני ב 22:00 בלילה מספרת את הסיפור, למחרת טיפול 10,000 אצל ד"ר אלוני . סימבה שלנו כמו חדש. לסימבה היה מזל וזה קורה אחת ל.., לכלבים אחרים בטח יש פחות מזל. כשאתם מקבלים החלטה לאמץ כלב, זו לא החלטה של מה בכך, מדובר ביצור חי, בעצם בחבר הכי טוב של האדם.. תחשבו טוב אם אתם מוכנים לכך וגם אם לא, אל תנטשו אותו! תמצאו לו בית חם שידאג לו.

חופשה נעימה!

コメント


bottom of page