top of page

חיסונים וטיפולים

חיסוני גורים

Puppies

אנחנו, צוות המרפאה הוטרינרית רמת אביב, מקפידים לחסן את הגורים בזמן

ודואגים להודיע ללקוחותינו משהגיע מועד החיסון. 

הדבר חשוב שבעתיים כשמדובר בגורים. 
בגיל זה הם פגיעים יחסית והסיכוי ללקות באחת ממחלות הגורים גדול יותר. 


כבעלי כלבים וחתולים, עלינו מוטלת החובה לדאוג לבריאותם ולחסנם במועד!

גורי כלבים

להלן רשימת החיסונים שיש לבצע:

בגיל 6 שבועות לערך (לאחר שהגור נגמל מהנקה)
חיסון משושה (שילוב של 6 חיסונים וביניהם פרוו וכלבלבת)

בגיל 9 שבועות לערך:חיסון  משושה (נוסף)

בגיל חמישה חדשים: חיסון משושה (מכיל גם פרוו)

בגיל שנה: חיסון נגד כלבת
(במועד זה ניתן להתקין שבב אלקטרוני - התייעצו עם הוטרינר במקום).

כמו כן, חיסון נגד תולעת הפארק יש לבצע אחת לשלושה חודשים.
 

רפואה מונעת בחתולים - חיסונים וטיפול בגורי חתולים

החיסונים הניתנים לחתולים בשנה הראשונה לחייהם הינם חלק מרפואה מונעת.

חיסון מרובעת/משולש

חיסון זה ניתן לחתול בגיל 8 שבועות כשהוא במשקל של כ- 1 ק"ג.

לאחר 2-3 שבועות ניתן חיסון דחף נוסף להגברת הפעילות של התרכיב ה-1.
עד סיום החיסונים אסור לחתול לבוא במגע עם חתולים אחרים או לצאת לגינה.
בהמשך חיי החתול ניתן חיסון פעם בשנה בלבד!
חיסון זה מגן בפני מספר מחלות: חתלתלת, קלצי וירוס, כלמידיה ורינוטראכאיטיס.
 

חיסון נגד מחלת הכלבת 

מחלת הכלבת הינה מסוכנת ועלולה לפגוע ביונקים וגם בחתולים.
חובה לחסן כל כלב בחיסון  נגד כלבת.

אין חובה לחסן חתולים אך מומלץ לחסן חתולי רחוב וחתולי בית שאוהבים לצאת לגינה.
 

תילוע

תילוע ניתן על ידי וטרינר בדרך של כדורים או סירופ.

יש לתת לחתול טיפול נגד תולעים כבר מגיל 3 שבועות

ולחזור על הטיפול לאחר 10 ימים, ולאחר מכן אחת לחצי שנה. 
 

הדברה

לפני שהחתול בגיל חודשיים אין להשתמש בתכשירי הדברה נגד קרציות ופרעושים.

לאחר מכן השימוש בתכשירי הדברה נעשה בהנחיית הווטרינר שימליץ על תכשיר בטוח

בו ניתן להשתמש פעם בחודש.

זכרו! טיפול נאות בחתולים ורפואה מונעת תימנע מחלות.

ואתם תוכלו להנות מבעלי חיים בריאים!

מהו חיסון? 


החיסון הוא תרכיב המכיל את גורם המחלה כשהוא מומת או מוחלש,

כך שאינו מסוגל לגרום למחלה פעילה.

עם זאת, הגוף מגיב לחיסון כאילו הוא נדבק במחלה

אך מיד מייצר נוגדנים שתפקידם להילחם בה.
נוגדנים אלו נשארים בזיכרון החיסוני של הגוף,

כך שבעתיד היה והחתול ייחשף למחלה,

הוא יצליח לייצר נוגדים על סמך המידע שקיבל בעבר.
הגוף יפתח את המחלה בצורתה הקלה או שלא יגיב לה כלל.

 

חיסונים לכלבים וחתולים בוגרים

Mature

חשוב לחסן את הכלב/ה או החתול/ה במועד! 
 
צוות המרפאה הוטרינרית

מקיים מעקב ודואג להודיע ללקוחות

לפני מועדי קבלת החיסונים.
 
כלבים בוגרים יש לחסן מדי שנה

בחיסון משושה (שילוב של שישה חיסונים).
חתולים בוגרים רצוי לחסן באופן שוטף.
 

לפרטים נוספים על חיסונים וטיפולים 

צלצלו 077-4177470

bottom of page