top of page

הטסת חיית מחמד לחו״ל | מה עליי לבדוקד"ר טלי אלוני מנהלת המרפאה הווטרינרית ברמת אביב מסבירה:

כדי שתוכלו לקחת את חיית המחמד אתכם, נדרש למלא אחר מספר כללים ותנאים של מדינת היעד ושל מדינת ישראל, משרד החקלאות.

מספר טיפים להצלחת המשימה


הכנת חיית המחמד כרוכה בבדיקה וטרינרית, קבלת אישורים, תעודת בריאות ליצוא חיית המחמד לחו"ל, העתק רישיון להחזקת כלב מאת הרשות המקומית, חיסונים, ולא לשכוח כרטיס טיסה ותשלום עבורה לפי משקלה.

מה לגבי הטיסה עצמה? כלוב או ארגז נסיעה חייבים לעמוד בתקנים מתאימים של חברת IATA, לרבות רישום, ומעבר לכך לאפשר שהות נוחה לבע"ח במהלך הטיסה, ואז כולם יהיו מרוצים.

מומלץ לאפשר לחיית המחמד להכיר ולהתרגל לכלוב, להיכנס אליו ולשחק בו באופן חופשי מספר פעמים לפני הטיסה, וליצור בכלוב אוירה נעימה עם שמיכה או צעצוע מוכר.

חוזרים עם חיית המחמד לישראל? במדינות שונות, וביניהן ישראל, נקבעו חוקים ובדיקות להכנסת בעלי חיים לגבולות המדינה, כחלק ממהלך למניעת העברתן של מחלות מדבקות בעולם)שפעת החזירים, כלבת ועוד).

למשל, לפי הנחיות משרד החקלאות, דרוש אישור וטרינרי ליבוא בעל החיים, אישור שיונפק על ידי השירותים הווטרינרים. על חיית המחמד להיות בעלת דרכון ותעודות חיסון שהונפקו ע"י וטרינר ממשלתי בארץ המוצא, ובצירוף הצהרה על בריאות, לרבות ממחלות מדבקות, חובת חיסון כלבת לחתול/לכלב, לא יאוחר משנה ולא פחות מחודש לפני מועד הגעתם לישראל. דרישה נוספת היא ביצוע בדיקת דם לנוגדני כלבת החייבת להתבצע במעבדה מאושרת ע"י האיחוד האירופאי ובהתאם למועדים שנקבעו. (יודגש, אי מילוי הדרישות, המסמכים הנכונים ואי התאמות במילוי התעודות עלולה למנוע את כניסתה או יציאתה של חיית המחמד למדינת היעד, החזרתה או במקרים מסוימים המתתה(.

לגורי כלבים וחתולים עד גיל 3 חודשים לא תתאפשר כניסה לישראל, כך גם לא ניתן לייבא כלבים מגזעים מסוכנים.

כאמור, הליך הכנת בעל החיים לטיסה ארוך ולא פשוט, לכן אומרת ד"ר טלי אלוני, חשוב להיערך לנסיעה כמה חודשים מראש.

מאחר ולכל מדינה יש את הנהלים שלה והחוקים הנדרשים בנושא כניסת בעל חיים לתחומה, רצוי להיערך בזמן ולהמציא את כל האישורים הנדרשים, אפשרי להתעדכן בנהלים ודוגמאות של תעודות בריאות המפורסמים באתר השירותים הווטרינרים.

מקומו של בע"ח בטיסה יכול להיות אתכם או בתא המטען, תלוי בגודלו, משקלו ובנהלי חברת התעופה.

ד"ר טלי אלוני מדגישה חד משמעית שלא להרדים את חיית המחמד במהלך הטיסה!! הטסת חיית מחמד תחת השפעה של תרופות עלולה להיות מסוכנת במיוחד!

במהלך הטיסה חיית המחמד עלולה לחוש בבחילה, קשיי נשימה, הפרעות קצב לב ועוד, והרדמה תמנע ממנה את היכולת להתמודד עם תופעות אלו.

לקבלת ייעוץ והכנה לטיסה, צרו קשר עם המרפאה הווטרינרית רמת אביב בדיקות (לרבות בדיקת דם), אישורים, הנחיות ובדיקת בריאות, כולל אישור בריאות וטרינרי, השכרה וקניה של כלובים, בקרו באתר המרפאה והזמינו תור: www.animal-clinic.co.il

Comments


bottom of page