top of page

פינות חי

אחרית הימים/ובלשון הפסוק ובלשון הפסוק "וְגָר זְאֵב עִם כֶּבֶשׂ וְנָמֵר עִם גְּדִי יִרְבָּץ וְעֵגֶל וּכְפִיר וּמְרִיא יַחְדָּו וְנַעַר קָטֹן נֹהֵג בָּם".

מהו העולם האידיאלי? פינות חי- מניעת מחלות ושמירה על רווחת בעלי החיים.

במשך השנים האחרונות אנו נתקלים בהקמתם של פינות חי ברחבי הארץ, במוסדות ציבוריים, חוות לימוד, קיבוצים ועוד.. שמייצרות תנאים ללמד את הציבור ולהחשף לבעלי החיים השוהים במקום.


הקשר בין בני האדם לבעלי החיים הוכח כקשר חיובי בו טמונה תועלת רבה, אך יחד עם זאת במידה ולא נקפיד על התנאים והנהלים בהחזקת פינות חי עלולים להוות מקור להתפרצות או להעברת מחלות מדבקות גם לבני אדם ולבעלי החיים, כמו כן, מקומות בהם חשיפה לא נאותה לבני האדם בתצוגת החיות עלולה לפגוע ברווחת בעלי החיים.

הגדרת פינת חי: פינת חי וגן חיות מקום בו מוחזקים בע"ח כדי לאפשר לציבור לצפות בהם, ובכלל זה גם פינות ליטוף, כפי שמוגדר בתקנות צער בע"ח (הגנה על בעלי חיים)(החזקה שלא לצרכים חקלאיים)תשס"ט 2009.

מספר תנאים חשובים להחזקת בע"ח בפינת חי.

* רשיון עסק/היתר להפעלת מתקן מהעירייה(רשות מקומית)

* אישור הודעה על הפעלת מתקן מהרופא הוטרינר העירוני.

* אישור התקשרות עם רופא וטרינר מטפל

* בקרה ופיקוח בפינה תעשה ע"י אחראי פינת החי שיהיה אחראי להאכלת, ניקוי, טיפול בפינה בכל ימות השבוע ובימי החג.

* דווח בדיקות בע"ח בפינת החי –טופס 2 בתקנות צער בע"ח לפחות אחת לחודש, של רופא וטרינר פרטי כל ביקור וטיפול יתועד בספר הטיפולים.

* ספר טיפולים וחיסונים.

* החזקת בעלי חיים בכלובים תתבצע על פי ההוראות הקבועות בחוק ולפי הנחיות הקיימות בתקנות צער בע"ח.

* יש להתקין שילוט: בכלובים, בכניסה לפינה, וביציאה על שטיפת ידיים, ושילוט הסבר אודות בע"ח בפינה.

Comments


bottom of page