top of page

חיסון כלבת וסימון בשבב

על פי חוק במדינת ישראל כל כלב חייב להיות מסומן בשבב ומחוסן כנגד מחלת הכלבת.


מחלת הכלבת היא מחלה נגיפית המועברת על ידי מגע של דם ו/או רוק. מדובר במחלה אלימה ביותר שבעקבות הדבקה תוביל באופן וודאי למוות (עד כה תועד מקרה אחד בלבד של ילדה ששרדה הדבקה במחלת הכלבת). החיסון מבוצע בסביבות גיל 3 חודשים במקביל להחדרת שבב אלקטרוני בעל מספר זיהוי ייחודי. מספר השבב יקושר בשלב מאוחר יותר לפרטיו של בעלי הכלב כך שניתן יהיה לאתר את הבעלים לפי הכלב. החיסון מבוצע פעם בשנה ונדרש על מנת לקבל רישיון להחזקת כלב. עבור רישיון זה יש לשלם לעירייה או למועצה המקומית אגרה. גובה האגרה נקבע על פי העיריה ולפי מצבו של הכלב מסורס/מעוקר. בשנת 2012 עבר חוק שקובע כי כלב שאינו מסורס וכלבה שאינה מעוקרת ידרשו לאגרת כלבת גבוהה יותר. פטור מאגרה זו ניתן לקבל כאשר הכלב עוד צעיר מכדי לעבור עיקור/סירוס, עבור כלבים בעלי בעיה בריאותית שמונעת מהם לעבור את הניתוח, כלבים גזעיים בעלי תעודה רישמית מהתאחדות הכלבנות או כלבים שכבר חוסנו נגד כלבת 8 פעמים בחייהם.

コメント


bottom of page